Uprzejmie informujemy, że 12. marca br w siedzibie WSCKZiU przy ul. Szkolnej 3 w Złotowie odbyło się pierwsze "Spotkanie Organizacji Pozarządowych z Samorządem", organizowane przez Centrum Informacyjno-Doradcze Złotów.

 

Spotkanie poprowadził Pan Piotr Kotlarek - politolog, specjalista w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem (absolwent Szkoły Trenerów Modelu Współpracy), doradca w kwestiach związanych z działalnością III sektora - partner z ramienia Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP z Poznania, które od roku współpracuje ze złotowskim Stowarzyszeniem "Przyjazna Edukacja". Towarzyszyła mu Pani Katarzyna Piątkowska – pedagog, socjoterapeutka i arteterapeutka, posiadająca doświadczenie w organizacjach pozarządowych, gdzie zajmowała się koordynacją projektów, monitoringiem i sprawozdawczością, organizowaniem społeczności lokalnej oraz pisaniem projektów dla osób zagrożonych wykluczeniem społeczny. W Stowarzyszeniu Centrum PISOP jest koordynatorką Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz zajmuje się doradztwem w ramach projektów Akcelerator NGO i Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

 

Celem spotkania było wsparcie współpracy i tworzenie trwałych relacji między organizacjami pozarządowymi a samorządem - integracja oraz próba zawiązania tzw. Forum Organizacji Pozarządowych na terenie powiatów złotowskiego i pilskiego. 

Państwa obecność i stanowisko niewątpliwie wzbogaciło debatę na temat wspólnych działań dla dobra społeczności naszego regionu. 

 

Już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie, o szczzegółach którego powiadomimy Państwa niebawem.

Powrót
strona główna mapa strony