SPICHLERZ. Miejskie i Regionalne Centrum Działania

Koncepcja zagospodarowania i funkcjonowania budynku

położonego w Złotowie na ul. Spichrzowej 9

 

Misja:

Złotowski spichlerz był jednym z najważniejszych obiektów miasta, tam magazynowano zapasy, zabezpieczając najbardziej podstawową ludzką potrzebę -  zaspokajania głodu. W dzisiejszych czasach, gromadzeniem i rozpowszechnianiem żywności z powodzeniem zajmują się butiki, sklepy, a także i supermarkety. Mieszkańcom miasta, nie mniej niż pożywienia, brakuje dzisiaj INFORMACJI - stałej i aktualnej informacji, o każdym przejawie AKTYWNOŚCI na rzecz miasta, regionu i mieszkających w nim ludzi. Taką rolę może właśnie odegrać złotowski spichlerz jako

Miejskie i Regionalne Centrum Działania

ponownie jedno z najważniejszych miejsc w Złotowie – stolicy Krajny.

Możemy wspólnie – samorząd terytorialny, przedsiębiorstwa państwowe, prywatne, spółdzielnie, organizacje pozarządowe, regionaliści, myśliwi, pasjonaci - zorganizować doskonałą bazę promocji naszego regionu i jednocześnie przyczynić się do rewitalizacji jednego z lepiej zachowanych obiektów złotowskiego Starego Miasta.

 

I Cele projektu:

 1. Zgromadzenie w jednym powszechnie znanym miejscu informacji o mieście i regionie – jego historii, kulturze, środowisku naturalnym, walorach przyrodniczych, atrakcjach turystycznych.
 2. Stworzenie aktualnej i stale aktualizowanej bazy danych o działaniach organizacji pozarządowych oraz wszelkich przejawach aktywności społecznej w mieście i regionie oraz kanałów przepływu informacji.
 3. Budowanie systemu współpracy między organizacjami pozarządowymi a sektorem publicznym na różnych szczeblach i w różnych obszarach działalności.
 4. Podniesienia atrakcyjności naszego miasta i całego regionu w oczach mieszkańców i odwiedzających nas gości.

 

 

 

II Opis projektu:

1. Na czterech kondygnacjach i ponad 180 m2 powierzchni użytkowej znajdą swoją siedzibę:

 • Izba Informacji Regionalnej – baza informacji o regionie oraz ośrodek współpracy zajmujący się aktywizacją lokalnej społeczności, stowarzyszeń i organizacji  
 • Izba Twórców – sala klubowa i galeria wystaw czasowych
 • Izba Przyrodnicza - sala wystawowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej
 • Izba Łowiecka - galeria łowiectwa i leśnictwa

 

2. Wykorzystanie powierzchni oraz proponowane w ramach MRCD działania:

Izba Informacji Regionalnej (parter budynku)

 • biuro informacji  o mieście i regionie - gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji na temat miasta i regionu (szczegółowe obszary informacji zawiera załącznik nr 1)
 • ośrodek współdziałania organizacji pozarządowych - aktywizacja, doradztwo, podejmowanie wspólnych inicjatyw

 

Izba Twórców (I piętro budynku)

 • wystawy czasowe  twórców nieprofesjonalnych, kolekcjonerów, fotografików
 • spotkania klubowe  - miejsce służące organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym
 • sprzedaż wyrobów rękodzieła i pamiątek regionalnych

 

Izba Przyrodnicza (II piętro)

 • sala wystawowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej Nadleśnictwa Złotów związana z kulturotwórczą rolą lasu
 • miejsce spotkań i konferencji tematycznych związanych z ekologią i ochroną przyrody
 • siedziba Klubu Młodych Ekologów oraz Stowarzyszenia Euro Eco Meeting

 

Izba Łowiecka (III piętro)

 • czasowe ekspozycje trofeów myśliwskich krajowych i zagranicznych
 • stała wystawa łowiecka związana z prezentacją dorobku kulturowego w zakresie tradycji, obyczajów i pamiątek myśliwskich
 • sala klubowa na spotkania myśliwych

3. Partnerzy projektu

Gmina Miasto Złotów

Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja”

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej Nadleśnictwa Złotów

Koła Łowieckie

Stowarzyszenie EEM

4. Beneficjenci projektu:

Mieszkańcy miasta i powiatu złotowskiego

Powiat Złotowski

Nadleśnictwa Powiatu

Gminy Powiatu

Koła wędkarskie

PTTK

Muzeum Ziemi Złotowskiej

organizacje pozarządowe z terenu powiatu

Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

Szkoły, biblioteki, domy kultury, kluby, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie

 

 1. 5.                  Zasady działania MRCD

- lider projektu – Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja”

 

 

 

 

6. Realizacja projektu

1. Zadania do wykonania

 

Kondygnacja

Funkcje

Wyposażenie

Zadania do wykonania

Budynek jako całość

biuro informacji i aktywizacji

sale klubowe i wystawowe

Spichlerz Cafe

sklepik z pamiątkami

ściana od ulicy jako miejsce na informacje

 

 

- dokumentacja techniczna budynku i   adaptacji

- naprawa dachu

- instalacja elektryczna i oświetleniowa

- stolarka okienna i podłogowa

- zewnętrzna klatka schodowa + winda

- woda + kanalizacja (parter, I piętro)

- ogrzewanie

- ocieplenie

- elewacja zewnętrzna i wewnętrzna

Parter

Izba Informacji Regionalnej

Pomieszczenie biurowe

Sklepik z pamiątkami

Kuchenka

WC

- meble biurowe

- zestaw komputerowy

- łącza internetowe i telefoniczne

- źródła informacji, wydawnictwa

- mapa ścienna

I piętro

Izba Twórców

Sala klubowa - Spichlerz Cafe

Sala wystawowa

- woda + kanalizacja

- barek z wyposażeniem (lada, ekspres do kawy i herbaty)

- stoły i miejsca do siedzenia

- ściany przystosowane do celów wystawowych (listwy, szyny, oświetlenie)

II piętro

Izba Przyrodnicza

Sala wystawowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej Nadleśnictwa Złotów

Pomieszczenie magazynowe

- ściany przystosowane do celów wystawowych (listwy, szyny, oświetlenie)

 - wydzielenie pomieszczenia magazynowego

- urządzenia do prowadzenia zajęć -komputer przenośny i multimedia (telewizor LCD, DVD, nagłośnienie)

- stół konferencyjny i krzesła

III piętro

Izba Łowiecka

Sala klubowa

Galeria łowiecka

 

 

- okna dachowe

- telewizor LCD, DVD, nagłośnienie

- meble 

- przystosowanie  ścian  i przygotowanie gablot do wystawy stałej i wystaw czasowych

 

2. Etapy realizacji projektu

Etap I  rok 2009

- wykonanie dokumentacji technicznej budynku i adaptacji

- naprawa dachu

- wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia

- stolarka okienna i podłogowa

- budowa zewnętrznej klatki schodowej oraz windy dla niepełnosprawnych

- doprowadzenie wody i kanalizacja na parter i I piętro

- uruchomienie Izby Informacji Regionalnej – wyposażenie biura, tworzenie bazy informacji

- wyposażenie Izby Przyrodniczej

 

 

 

 

Powrót
strona główna mapa strony