Jarmark Krajeński.

Krajna – kraina historyczno-geograficzna między Wielkopolską i Pomorzem to nasza „mała ojczyzna”. Ma swoja ciekawą i niełatwa historię, swe dziedzictwo kulturowe, które wymaga ochrony i promocji. Na jarmarku zgromadzą się twórcy nieprofesjonalni, zespoły ludowe i ludzie regionu zainteresowani  jego kulturowym dziedzictwem. Będzie okazja do oglądania, smakowania potraw regionalnych i zakupów. Impreza będzie towarzyszyła VII Leśnemu Rajdowi Rowerowemu.  Zapraszamy!

 

Organizator: Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja” w Złotowie

Data: 05.09.2009 r.

Miejsce: polana przy amfitetrze w Złotowie

 

Złotów, dnia 24.07.2009 r.

 

 

 

Wójt Gminy Złotów oraz Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja” w Złotowie serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Złotów do udziału w konkursie kulinarnym

 

pt. „ŚLIWKOWE SMAKI”

 

W wielu domach na terenie Gminy Złotów postają kulinarne arcydzieła, które zasługują na szeroka promocję. Konkurs ma na celu ujawnienie tych wspaniałych smaków, aby zachwycić się nimi mogli także inni. W pierwszej edycji konkursu chcielibyśmy promować potrawy, w których recepturach znajdują się śliwki.

Oczekujemy na Państwa kulinarne propozycje, które oglądać, degustować i oceniać będziemy podczas Jarmarku Krajeńskiego, na który zapraszamy w sobotę 5 września na polanę przy złotowskim amfiteatrze. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym regulaminie konkursu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

REGULAMIN KONKURSU

 „Śliwkowe smaki”

 

Organizatorzy:

  • Wójt Gminy Złotów - patronat honorowy
  • Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja” Ul. Grochowskiego 17, 77-400 Złotów

 

Cele konkursu:

  • Ochrona i promocja lokalnych tradycji kulinarnych
  • Wspieranie aktywności społecznej środowisk wiejskich, ukazywanie ich umiejętności organizacyjnych i kulinarnych
  • Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu
  • Promocja zdrowego żywienia

 

Uczestnicy:

Osoby dorosłe zamieszkałe w Gminie Złotów. Uczestnicy mogą przystąpić do konkursu indywidualnie lub w zespołach (rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich, kluby seniora, stowarzyszenia, grupy nieformalne)

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Uczestnicy przygotowują od 1 do 3 potraw, których jednym ze składników są śliwki

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie potraw na załączonym formularzu. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych uczestników w materiałach dotyczących konkursu.

2. Każda potrawa oceniana jest osobno

3. Potrawy przygotowanie do podania będą prezentowane podczas Jarmarku Krajeńskiego na specjalnie przygotowanych stołach. Przygotowanie ekspozycji (koniecznie: nazwa potrawy i ogólna receptura należy do uczestnika. Czas prezentacji około 1,5 godziny. Po dokonaniu oceny przez jury potrawy będą mogły być rozprowadzone wśród uczestników Jarmarku.

4. Oceny potraw dokonuje Jury powołane przez organizatorów.

5. Ocenie podlegać będą: walory smakowe, kompozycja, estetyka wykonania i podania. Promowane będą potrawy związane z tradycją i regionem.

6. Decyzje Jury są ostateczne

 

Nagrody:

Organizator przewiduje przyznanie:

  1. Nagrody Głównej - Grand Prix - Pychota Lokalna
  2. Nagrody Leśników - Leśna Śliwka
  3. Wyróżnień
  4. Dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu

Terminy:

Zgłoszenie do konkursu: do 22 sierpnia na adres: ul. Grochowskiego 17 77-400 Złotów

Prezentacja potraw konkursowych:  5 września 2009 podczas Jarmarku Krajeńskiego od 13.00 – 14.30, na polanie przy Amfiteatrze w Złotowie.

 

Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

Powrót
strona główna mapa strony