Serdecznie zapraszamy wszystkich artystów plastyków i twórców ludowych zrzeszonych i niezrzeszonych w wieku od lat 18 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "LAS I CZŁOWIEK" organizowanym pod patronatem honorowym Zarządu Okręgowego PZŁ w Pile z okazji 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Prace w kategoriach: malarstwo i rysunek, rzeźba oraz inne formy sztuki muszą być związane z tematyką lasu i łowiectwa. Każdy z uczestników może zaprezentować max. trzy prace.

Zdjęcia prac w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy organizatora lasiczlowiek@wp.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2013 roku. 3 października nastąpi wybór prac do drugiego etapu i wystawy konkursowej.

Prace zakwalifikowane do II etapu konkursu należy dostarczyć do siedziby organizatora (77-400 Złotów, ul. Szkolna 3) do dnia 10 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12 października 2013 roku r. w Złotowskim Spichlerzu, o godz. 11.00. Zwycięzca wybrany spośród wszystkich zakwalifikowanych artystów otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1250 zł brutto. W każdej kategorii przyznane zostanie wyróżnienie w formie grantu.


Powrót
strona główna mapa strony