Złotów, dnia10 stycznia 2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia „Przyjazna Edukacja”

w roku 2010

1. Aktualny skład osobowy Zarządu:

Imię i nazwisko

Funkcja

Adam Pulit

Prezes

Marek Kitowski

wiceprezes

Małgorzata Chołodowska

wiceprezes

Bożena Józefowska

sekretarz

Joanna Suchy

Członek zarządu

Emilia Kozłowska

Członek zarządu

Jacek Grzesiak

Członek zarządu

2. Czas trwania kadencji władz Stowarzyszenia – 4 lata

3. Obecna siedziba: Miejska Biblioteka Publiczna im C. Norwida w Złotowie

ul. Grochowskiego 17, 77-400 Złotów, tel. 263 2000 – adres do korespondecji

3. Stowarzyszenie zostało założone 26 lipca 2002 r., zarejestrowane dnia 3 lutego 2003 r.

nr KRS 0000 147 444

4. Działalność Stowarzyszenia w 2010 r. – realizacja celów statutowych:

 1. Opracowanie koncepcji SPICHLERZA – Miejskiego i Regionalnego Centrum Działania. Nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych przeznaczono na realizację długoletniego projektu, podpisano w tej sprawie umowę z Gminą Miastem Złotów.

 1. Realizacja projektu „Upiększamy świat – warsztaty recyklingowe” realizowane we współpracy z Miejska Biblioteka Publiczną.

3. Działalność Klubu Młodych Ekologów „Eureko” – klub został założony w 2006 r. i działa pod opieką Stowarzyszenia. Skupia młodych ludzi uczących się w I LO oraz ZSE w Złotowie, którzy chcą aktywni działać w zakresie ekologii, dla dobra regionu. Młodzież oraz członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w organizacji Złotowskiego Biegu Białego Zawilca, oraz Spotkań Młodych Ekologów podczas Euro Eeco Meetingu. Grupa młodzieży reprezentowała Złotów podczas wyjazdy do La Fleche we Francji

4. Działalność zespołu „Krajniacy” z Wielkiego Buczka. W 2010 r. zespół uczestniczył w imprezach współfinansowanych przez Gminę Lipka (oferty złożone przez Stowarzyszenie) – min. zorganizował XIII Buczkowską Konferencję Naukową oraz reprezentował Krajnę podczas spotkania w Senacie RP.

5. Działalność Zespołu Trębaczy Myśliwskich – zespół, założony przez członka Stowarzyszenia, otrzymuje dofinansowanie z Gminy Miasta Złotów. W regularnych, cotygodniowych próbach uczestniczą dwie grupy – zaawansowanych i początkujących.

W 2010 r. zespół uczestniczył min. w następujących wydarzeniach:

 • 12.02.2010 r.- koncert dla artystów i twórców Klubu „Pasja” - siedziba Nadleśnictwa Złotów

 • 12.03.2010r. - koncert dla uczestników programu Sokrates Comenius – wielostronny partnerski program szkół: „Naucz się mojego języka w ciągu tygodnia” – Mały Borek k/Krajenki

 • 22.04.2010 r. - koncert dla uczestników - Wiosennych Manewrów Polowych – Śmiardowo Złotowskie

 • 28.04.2010 r.- oprawa muzyczna uroczystości adopcji dębu Jan Paweł II przez młodzież ZSE ze Złotowa.

 • 15.05.2010 R. - Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich w Goraju. II miejsce w klasie A, III miejsce w klasie C.

 • 22.05.2010 r. - koncert do uczestników jubileuszowego spotkania CIS organizowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej ze Złotowa.

 • 28.05.2010 r. - koncert dla uczestników jubileuszowego spotkania pt. XX lat samorządu terytorialnego - organizowanego przez Urząd Miejski w Złotowie

 • 18.06.2010 r. - koncert dla uczestników finału projektu „Dojrzali odkrywają pasje” w Miejskiej Bibliotece Publicznej

 • 18.06.2010 r. - koncert dla uczestników spotkania integracyjnego z Przedszkola Nr 1 w Złotowie w Parku Zwierzyniec.

 • 24.10.2010 r. – okręgowa Msza św. Hubertowska – Złotów

 • 06.11.2010 r.- Hubertus - pogoń za lisem – Osowiec

 • 06.11.2010 r. – Hubertus i masz łowiecka – Krajenka

 • 09.12.2010 r. – zakończenie polowania zbiorowego w Kole Łowieckim Bory Kujańskie

5. Projekt polsko- niemiecki „Sygnały myśliwskie ponad granicami”. Projekt realizowany ze środków Gminy Miasta Złotów oraz Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. W ramach działań zrealizowano wymianę zespołów trębaczy myśliwskich ze Złotowa i partnerskiego dla Złotowa, niemieckiego miasta Gifhorn. Zaprezentowano szereg koncertów dla lokalnej publiczności wraz z rejestracją dźwiękową na płycie CD. Zainscenizowano polowanie na niedźwiedzia wg scen z „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza w oprawie sygnałów myśliwskich. Projekt służył promocji regionów i integracji pomiędzy mieszkańcami partnerskich miast, których łączy wspólna pasja. W dniach 1-3.10.2010 r. odbyła się rewizyta w Gifhorn – spotkanie z zespołami trębaczy myśliwskich w Meinersen i Hillersee , koncert podczas „Zielonego wieczoru” zorganizowanego z okazji jubileuszu 50 – lecia zespołu z Hillersee. Ponadto zespół uczestniczył w zwiedzaniu muzeum młynów, centrum wydry, zakładów produkcyjnych VW.

W 2010 roku Stowarzyszenie współpracowało z:

Bibliotecznym Klubem Artystów „Pasja”

Miejska Biblioteką Publiczna im. C. Norwida

Nadleśnictwem Złotów

Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej „Zwierzyniec”

Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oddział w Wielkim Buczku

Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Złotowie

PTTK o/Złotów

Zespołem Szkół Ekonomicznych w Złotowie

I LO w Złotowie

Powrót
strona główna mapa strony