Informacja o działalności  Stowarzyszenia „Przyjazna Edukacja”

w roku 2009

 

1. Za realizację ścieżki przyrodniczo-historycznej „Szlakiem złotowskiego jelenia” zgłoszoną do konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich IX edycja 2008 roku” Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych. Nagroda została przeznaczona na realizację długoletniego projektu SPICHLERZ. Miejskie i Regionalne Centrum Działania. Projekt będzie realizowany wspólnie z Gminą Miastem Złotów.

 

2. Działalność Klubu Młodych Ekologów „Eureko” – klub został założony w 2006 r. i działa pod opieką Stowarzyszenia. Skupia młodych ludzi uczących się w I LO oraz ZSE w Złotowie, którzy chcą aktywni działać w zakresie ekologii, dla dobra regionu. Młodzież oraz członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w organizacji Złotowskiego Biegu Białego Zawilca, Euro Eeco Meetingu, VI Leśnego Rajdu Rowerowego i Jarmarku Krajeńskiego.

 

3. Działalność zespołu „Krajniacy” z Wielkiego Buczka. W 2009 r. zespół uczestniczył w  imprezach współfinansowanych przez Gminę Lipka (oferty złożone przez Stowarzyszenie) – min. zorganizował XII Buczkowską Konferencję Naukową „Polska pieśń to złote wrota..”

Za pieniądze uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wydano publikację "Buczkowskie konferencje naukowe ( 1998 - 2004)".

 

4. Działalność Zespołu Trębaczy Myśliwskich – zespół, założony przez członka Stowarzyszenia, otrzymuje dofinansowanie z Gminy Miasta Złotów. W regularnych, cotygodniowych próbach uczestniczą  dwie grupy – zaawansowanych i początkujących.***

 

5. Złotowskie Wieczory Kameralne – cykliczna (od 2006 r.) impreza – koncerty muzyki poważnej zorganizowane w sali widowiskowej oraz w kościele WNMP, dla wszystkich mieszkańców miasta. Odbyły się cztery koncerty.

 

 

Powrót
strona główna mapa strony