Złotów, dnia 13 maja 2009 r.

 

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Przyjazna Edukacja”

w roku 2008

 

1. Aktualny skład osobowy Zarządu:

Imię i nazwisko

Funkcja

Adam Pulit (od 17 marca 2009)

Prezes

Marek Kitowski

wiceprezes

Małgorzata Chołodowska

wiceprezes

Bożena Józefowska

sekretarz

Joanna Suchy

Członek zarządu

Emilia Kozłowska

Członek zarządu

Jacek Grzesiak (od 17 marca 2009)

Członek zarządu

 

2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 4 lata

 

3. Obecna siedziba: Miejska Biblioteka Publiczna im C. Norwida w Złotowie

ul. Grochowskiego 17, 77-400 Złotów, tel. 263 2000

 

4. Adres do korespondencji: Miejska Biblioteka Publiczna im C. Norwida w Złotowie

ul. Grochowskiego 17, tel. 265 01 85

 

5. Stowarzyszenie zostało założone 26 lipca 2002 r., zarejestrowane dnia 3 lutego 2003 r.

nr KRS 0000 147 444

 

6. Działalność Stowarzyszenia w 2008 r.

a) Programy o charakterze edukacyjnym i kulturalnym realizowane w roku 2008:

 

Działalność Klubu Młodych Ekologów „Eureko” – klub został założony i działa pod opieką Stowarzyszenia. Skupia młodych ludzi uczących się w I LO oraz ZSE w Złotowie, którzy chcą aktywni działać w zakresie ekologii, dla dobra regionu.

Działania podjęte w 2008 r. :

- sadzenie lasu w okolicy Śmiardowa Złotowskiego

- udział w organizacji Złotowskiego Biegu Zawilca 2008

- prace pielęgnacyjne w arboretum przy Nadleśnictwie Złotów

- organizacja Międzynarodowych Spotkań Młodych Ekologów podczas EEM 2008

- udział w Makroregionalnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej

- wyjazd do La Flache – udział w warsztatach ekologicznych

-akcja „Kukurydza” – zbiórka karmy dla dzików

- organizacja happeningu „Kochasz dzieci – nie pal śmieci” 

 

Działalność zespołu „Krajniacy” z Wielkiego Buczka. W 2008 r. zespół uczestniczył w następujących imprezach współfinansowanych przez Gminę Lipka (oferty złożone przez Stowarzyszenie) :

- XI Buczkowska Konferencja Naukowa „Pieśń uszła cało!

- Przegląd Zespołów Pomorskich Wierzchucino 2008

- XII Biesiada Krajeńska „Obrzędy adwentowe i bożenarodzeniowe na Krajnie”

- Konkurs „Moja Matka Boska Radosna”

Na rok 2009 opracowano wspólnie z Krajniakami projekt „Polska pieśń to złote wrota - rola tradycji w życiu narodu” zgłoszony do otwartego konkursu  ofert na działania kulturalne realizowane w Województwie Wielkopolskim

 

Działalność Zespołu Trębaczy Myśliwskich – zespół, założony przez członka Stowarzyszenia, otrzymuje dofinansowanie z Gminy Miasta Złotów. W regularnych, cotygodniowych próbach uczestniczą  dwie grupy – zaawansowanych i początkujących. Zespół uczestniczył w następujących imprezach:

- II Złotowski Bieg Białego Zawilca - Złotów

- Inauguracja Euro Eco Meeting 2008 - Złotów

- Pomorski Konkurs Sygnałów Myśliwskich Wiersza i Piosenki im R. Minicha w Przechlewie

- XIII Ogólnopolski Festiwal Sygnałów Myśliwski w Warcinie

- Oprawa uroczystości przeniesienia pomnika upamiętniającego walki na rzeką Gwdą w 1945 (Projekt „Ślady przeszłości” prowadzony przez SP w Radawnicy) – Grudna

- Europejski Tydzień Leśny  - Złotów

- Hubertus 2008 – pogoń za lisem - Stawnica

- msza myśliwska z okazji 50 –lecia Koła Łowieckiego „Dzik”  Jastrowie

- zabawa myśliwska z okazji 50 –lecia Koła Łowieciego „Dzik”  Jastrowie

- Hubertus 2008 – pogoń za lisem – Dźwierszno Małe

- msza Hubertowska K.Ł. „Daniel” Lipka

- msza oraz zabawa myśliwska z okazji jubileuszu K.Ł. „Dzik”  Łobżenica

 

Projekty finansowane przez Województwo Wielkopolskie w ramach otwartych konkursów ofert:

- „E-learning” w nauczaniu języków obcych – warsztaty dla nauczycieli realizowane w NKJO w Złotowie

- „Czas na wybór” – program preorientacji zawodowej dla uczniów, rodziców i nauczycieli zrealizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie

We współpracy Zespołem Szkół Ekonomicznych w Złotowie oraz NKJO w Złotowie i English Speakin Union realizowano program (zakończenie luty 2009) English Language Club.

 

b) Imprezy kulturalne

Złotowskie Wieczory Kameralne – cykl czterech koncertów kameralnych w sali widowiskowej oraz w kościele WNMP, dla wszystkich mieszkańców miasta. Odbyło się pięć koncertów:

- Prezentacja zabytkowych organów W. Sauera w kościele św. Stanisława Kostki – koncert organowy Rostislaw Wygranienko

- Złotowianie – Złotowianom - recital Marka Kokowskiego

- Recital fortepianowy Andrzeja Tatarskiego

- Koncert na organy i saksofon – Jan Szopiński

- Słynne duety – Grażyna Mądroch i jej goście

 

Realizację ścieżki przyrodniczo-historycznej „Szlakiem złotowskiego jelenia” zgłoszono do konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich IX edycja 2008 roku”. Projekt otrzymał nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych.

 

Stowarzyszenie współpracowało z :

Zespołem Szkół Ekonomicznych w Złotowie

Nadleśnictwem Złotów

Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej „Zwierzyniec”

Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oddział w Wielkim Buczku

Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Złotowie

PTTK o/Złotów

szkołami powiatu złotowskiego

 

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

  1. wspieranie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz organów samorządowych odpowiedzialnych za edukację.
  2. opracowanie i realizację programów edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia  i różnorodnej tematyce,
  3. wspieranie środowiskowych i lokalnych inicjatyw edukacyjnych i społecznych
  4. publikowanie materiałów edukacyjnych i dotyczących regionu,
  5. organizowanie kursów, odczytów, warsztatów metodycznych, seminariów, wystaw, konkursów, konferencji, zjazdów itp.,
  6. współprace z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami          społecznymi oraz środkami masowego przekazu,
  7. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

 

8. Liczba członków Stowarzyszenia na 31 grudnia 2008 r.: 21

 

 

Powrót
strona główna mapa strony