Gdzie Stołunia falą błękitną lśni
    Pośród łąki borów i drzew,
Gdzie Łobzonka aż do Noteci mknie
Leży Buczek, prastara wieś.
        Tu nasz dom, tu nasz dom,
        Tu nasz dziad i ojciec i my
        I z tobą jesteśmy, rodzinna wsi
        Tu, gdzie buków szum piękny brzmi...
Pieśń Buczka
„Krajniacy” z Wielkiego Buczka

Zespół folklorystyczny działający od 30 lat na Krajnie Złotowskiej, przy Wiejskim Domu Kultury w Wielkim Buczku, kultywujący tradycje i zwyczaje regionu. W swoim repertuarze ma liczne widowiska folklorystyczne pokazujące zwyczaje, obyczaje, obrzędy, pieśni, język (gwarę krajeńską), także stroje i sprzęty m.in. Wieczór przedweselny, Wesele krajeńskie, Kiedy biją pioruny  (Matki Boskiej Zielnej), Opowiedz mi, busiu (obyczaje adwentowe), Wieńcowe (dożynki), W krajeńskiej izbie czyli kożden umie leczyć, Chleba naszego powszedniego, Kto rano wstaje... (pszczelarskie), także widowiska patriotyczne związane z tradycjami wsi i regionu spod znaku Rodła – Skąd nasz ród, Jesteśmy Polakami i tego żadna moc nie zmieni.

Krajniacy mają w swym repertuarze ponad sto piosenek i pieśni ludowych, religijnych, patriotycznych. Wydali kilka śpiewników. Dorośli członkowie zespołu stanowią jednocześnie oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Organizują od 13 lat Buczkowskie Konferencje Naukowe, z których materiały ukazały się ostatnio w książce Buczkowskie Konferencje Naukowe (1998-2003).

Członkami zespołu są zarówno dorośli (najstarsi pamiętają jeszcze czasy przedwojenne i uczestniczyli w działaniach Związku Polaków w Niemczech),  jak młodzież i dzieci. Ta wielopokoleniowość jest jedną z cech charakterystycznych zespołu, przez którego szeregi przewinęło się już ponad sto osób. Obecnie zespół składa się z osiemnaściorga członków.

Ważnym przedsięwzięciem „Krajniaków” jest też organizowany co roku konkurs plastyczny „”Moja Matka Boska Radosna”, w którym biorą udział zarówno dorośli jak i dzieci (cztery kategorie wiekowe), uczestnicy z kraju i Niemiec.

Co roku wyjeżdżają też „Krajniacy” na różne przeglądy i spotkania zespołów ludowych, w tym na doroczny Przegląd Zespołów Pomorskich w Wierzchucinie. Biesiadę Krajeńską w Miasteczku Krajeńskim oraz na spotkania opłatkowe do Gdańska.
Zespół ma licznych przyjaciół, wśród których najważniejsi zostali wyróżnieni Odznaką Złotego Buka.
Kierownikiem zespołu jest od początku jego istnienia Jowita Kęcińska-Kaczmarek.

strona główna mapa strony