Misja:

poprzez edukację regionalną, ekologiczną i kulturalną działamy na rzecz rozwoju naszej „Małej ojczyzny” – Krajny Złotowskiej

 

 

DZIAŁAMY BY:

 

 • wspierać szeroko rozumiane inicjatywy społeczne i rozbudzać lokalną aktywność oraz przedsiębiorczość społeczną
 • współpracować z wieloma podmiotami: jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, szkołami i uczelniami
 • koordynować współpracę poprzez jak najlepsze wykorzystanie zasobów, którymi dysponują partnerzy
 • dzielić się już zdobytym doświadczeniem: rejestracji ngo, pisania statutu, tworzenia i realizacji projektów
 • prowadzić szkolenia obejmujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizacji
 • promować lokalnych twórców i ich wytwory
 • gromadzić i upowszechniać informacje ważne dla lokalnej społeczności

 

 

Co już zrobiliśmy:

 • imprezy kulturalne

Noc Kupały

Wspólnie śpiewamy... kolędy, ... pieśni patriotyczne

Kolędowe spotkania pokoleń

Złotowskie wieczory kameralne

Jarmark Krajeński

 • programy edukacyjne

Złotów na pograniczu trzech kultur

Przyszłość w sprawnych rękach

Cztery Pory Roku na Krajnie

 • promocja naszego miasta

Ścieżka historyczno-przyrodnicza Szlakiem Złotowskiego Jelenia

wydawnictwo „Szlakiem złotowskiego jelenia” wraz z planem miasta

 

Pod egidą Stowarzyszenia:

 • Zespół Trębacz Myśliwskich, który w 2009 otrzymał godło promocyjne Marka Lokalna
 • Zespół "Krajniacy" z Wielkiego Buczka
 • Klub Artysyów "Pasja"
 • Klub Fotograficzny "Zwierzyniec"

   

 

W 2009 przystąpiliśmy do realizacji projektu

SPICHLERZ – Miejskie i Regionalne Centrum Informacji

 

strona główna mapa strony